A madia ricacciata da u libru « legni è mobuli corsi » (cismonti è pumonti)

A madia ricacciata da u libru « legni è mobuli corsi » (cismonti è pumonti)