O sgiò Ghjà

O Sgiò Ghjà 

Ripigliu :

O Sgiò Ghjà !

O Sgiò Ghjà !

Senti

Senti

Chjoccani i campani

Chjoccani i campani

Din, din, don

O Zi’ Antò !

O Zi’ Antò !

Durmichjò

Durmichjò

 

Ripigliu

 

O Zi’ Andrì !

O Zi’ Andrì !

Scittati !

Scittati !

 

Ripigliu

 

O Sgiò Ghjà !

O Sgiò Ghjà !

Senti

Senti

 

I minureddi n°9

Monsieur Jacques 

Refrain :

Monsieur Jacques

Monsieur Jacques

Entends-tu ?

Entends-tu?

Les cloches sonnent

Les clochent sonnent

Ding, ding, dong…

 

Oncle Antoine

Oncle Antoine

Endormi !

Endormi !

 

Refrain

 

Oncle André

Oncle André

Réveille-toi !

Réveille-toi !

 

Refrain

 

Monsieur Jacques

Monsieur Jacques

Entends-tu ?

Entends-tu ?