Si capisce tandu a impurtanza di l’aletta !

Si capisce tandu a impurtanza di l’aletta !
J.Marie Comiti (A pratica è a gramatica)